Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Bing hijacking Google in Firefox 56.0.2 (64-bit).

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 67 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από dfc99

more options

This very weird problem started a few days ago, and only in Firefox. I'll open Google enter my search and the results briefly appear in Google, only to be hijacked by Bing showing the same search and it's results.

Επιλεγμένη λύση

Hi, Welcome. If meaning reinstalled Firefox reinstall may not work. Please use Malwarebytes to make sure your clean.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

This could be an issue caused by AdAware or Web Companion from Lavasoft.

You can look for a file named dsengine.js in these locations. You should only find channel-prefs.js in the "defaults\pref" location. Any file found here apart from channel-prefs.js is suspicious. You can check the content of the file in a text editor (use open with and do not double-click the file).

C:\Program Files\Mozilla Firefox\defaults\pref\ C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\defaults\pref\

You can look for a file named dsengine.cfg in the main Firefox program folder.

C:\Program Files\Mozilla Firefox\ C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\

Delete the dsengine.js and dsengine.cfg files when present.

Please also search and Check Programs and Features for Web Companion in the list and uninstall it before doing the above.

Please give your self a scan also : https://www.malwarebytes.com/

Is there a reason you have 2 different versions of iMacros installed and active ?

Please let us know if this solved your issue or if need further assistance.

more options

Thanks for your quick response. Tried your suggestions. No dsengine.cfg or dsengine.js files anywhere on my computer. No Web Companion either. Very strange and frustrating problem.

I have two versions of iMacro because I'm trying to get the newer version to work in FFox 56. I deleted the newer version earlier today, but still had the hijacking problem so I re-installed it.

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi, Welcome. If meaning reinstalled Firefox reinstall may not work. Please use Malwarebytes to make sure your clean.

more options

Running Malwarebytes eliminated the problem. Thanks for your advice but I'd still love to know how this crap gets into my computer.