Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Some pictures won't load on the IMDb

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 23 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Since the last update (Firefox 60) many images won't load when browsing the pictures of a particular actor or show/movie. I now get "The Image could not be loaded" with "The Image" a link to the image. When I click on the link the image opens in a new tab.

The image USE to just open up sized for the current window. Why has this changed and is there something I can do to change it back?

I get so tired of updates CREATING problems. Why can't programmers leave well enough alone?

Since the last update (Firefox 60) many images won't load when browsing the pictures of a particular actor or show/movie. I now get "The Image could not be loaded" with "The Image" a link to the image. When I click on the link the image opens in a new tab. The image USE to just open up sized for the current window. Why has this changed and is there something I can do to change it back? I get so tired of updates CREATING problems. Why can't programmers leave well enough alone?

Επιλεγμένη λύση

No need. I accidentally found the option to start up Firefox in safe mode. Started up with all add-ons disabled, pictures loaded fine. Started disabling add-ons one at a time and found it is Ublock Origin causing the problem. Added AdBlock Pro again and everything is AOK.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Please provide public link(s) (no password) that we can check out. No Personal Information Please !


Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link} by holding down the <Shift> (Mac=Options) key, and then starting Firefox.

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


One issue that seems more common lately is Firefox's Tracking Protection feature. When it is blocking content in a page, a shield icon will appear at the left end of the address bar next to the padlock icon. This article has more info on managing this feature: Tracking Protection {web link}

more options

Επιλεγμένη λύση

No need. I accidentally found the option to start up Firefox in safe mode. Started up with all add-ons disabled, pictures loaded fine. Started disabling add-ons one at a time and found it is Ublock Origin causing the problem. Added AdBlock Pro again and everything is AOK.

more options

That was very good work. Well done.