Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Why are Bookmarks always shown last in adressbar suggestions, although they might be a better match then a search suggestion?

more options

It seems that with FFX 57 the adress bar suggestions are kind of divided, there are always shown search suggestions before matching bookmarks are listed, even when i enter bookmark keywords. I already tried to bump up the bookmark suggestions with modification of config values "places.frecency.unvisitedBookmarkBonus" and "places.frecency.bookmarkVisitBonus" but to no effect, search suggestions are always shown first!

It seems that with FFX 57 the adress bar suggestions are kind of divided, there are always shown search suggestions before matching bookmarks are listed, even when i enter bookmark keywords. I already tried to bump up the bookmark suggestions with modification of config values "places.frecency.unvisitedBookmarkBonus" and "places.frecency.bookmarkVisitBonus" but to no effect, search suggestions are always shown first!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I don't think those weights are retroactive, or at least they don't seem to be when I play with them.

I think there was a thread in the last week from someone who wanted to move the search suggestions to the top of the address bar drop-down (either here or on Reddit), but of course I can't recall the solution and search isn't helping. It might have been a custom style rule hack (unfortunately, code blocks may be excluded from search).