Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Is there an option that shows in you tube the video playlist like chrome

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 9 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από monteal09@yahoo.com

more options

There is an Add on 'YouTube View More Uploader Videos' https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtubeviewmoreuploadervids/#id=412804

When Youtube redesigned their site, they got rid of one of its most useful features: being able to scroll through all the other videos of the current uploader, so you could keep watching more content from the same provider, one video right after another.

YVMUV works by adding a player option parameter to the video url that unlocks the in-video list UI (also autoplay and shuffle), regaining access to that useful feature again. Even though Youtube turns it on for playlist videos by default, for some lame reason they've hidden it for regular videos.

Mozilla FF now shows the playlist of the current uploader, while Chrome shows a playlist based on some heuristic that gives what viewers are seeing next. I wonder if there is a way in Mozilla to show the playlist like Chrome. I am enclosing images of the playlist shown by Mozilla and Chrome after the following video is played:

 https://www.youtube.com/watch?v=zTmTcEOQMFA&feature=push-u&attr_tag=LOSiI0KPW_5p5Kn5-6
There is an Add on 'YouTube View More Uploader Videos' https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/youtubeviewmoreuploadervids/#id=412804 When Youtube redesigned their site, they got rid of one of its most useful features: being able to scroll through all the other videos of the current uploader, so you could keep watching more content from the same provider, one video right after another. YVMUV works by adding a player option parameter to the video url that unlocks the in-video list UI (also autoplay and shuffle), regaining access to that useful feature again. Even though Youtube turns it on for playlist videos by default, for some lame reason they've hidden it for regular videos. Mozilla FF now shows the playlist of the current uploader, while Chrome shows a playlist based on some heuristic that gives what viewers are seeing next. I wonder if there is a way in Mozilla to show the playlist like Chrome. I am enclosing images of the playlist shown by Mozilla and Chrome after the following video is played: https://www.youtube.com/watch?v=zTmTcEOQMFA&feature=push-u&attr_tag=LOSiI0KPW_5p5Kn5-6
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

It is not Firefox that determines what is shown in the sidebar and suggested in the player once you have finished paying and possibly clicked Cancel, but it is YouTube that generates the page and decides what is displayed. It is quite possible that different browser give different results and it also depends on what cookies are send.

You can clear the related Google cookies in both browsers and see in what way the results change.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

The videos on far right of page is what is playing next.

Have you searched Extensions page for something like that. ?

more options

Are you logged on to Google in both cases?

more options

Thank you for your troubles.

No. But I think why you wonder.

I try a moment ago the same video and the playlist changed. See enclosed images.

I'm baffled why the play list change differently in the browsers

more options

Never seen that. Viewing in Tiles.... Anything in the Youtube Menu the 3 lines left upper side ?

more options

When you read the tiles, starting at the left side, from up down; it will match the play list on the you tube page at the right side just below the auto play button

more options

OK. So is this issue solved ? If so please mark something as the solution and if not please detail further what issue you need help with.

more options

The only two ways to solve my problem are:

1. -Firefox use the same method as Chrome, but the play list changes randomly.

2. - If they use different methods, either there is an option to select one method or there is no such option.

I am not sure, but leaning to case 1.

Thank You very much for your troubles

In a sense my issue is solved

more options

Επιλεγμένη λύση

It is not Firefox that determines what is shown in the sidebar and suggested in the player once you have finished paying and possibly clicked Cancel, but it is YouTube that generates the page and decides what is displayed. It is quite possible that different browser give different results and it also depends on what cookies are send.

You can clear the related Google cookies in both browsers and see in what way the results change.

more options

Clearing the cookies of youtube in both browsers was the solution. I got the same playlist in both browsers.

Thank You