Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

File Uploader Not Responding

  • 1 wótegrono
  • 3 maju toś ten problem
  • 23 naglědow
  • Slědne wótegrono wót willjoe24421

more options

Everytime I try to upload a file to my desktop, Firefox gives me the message File Uploader Not Responding then gives me the option to close or wait. if I wait, nothing changes.

Everytime I try to upload a file to my desktop, Firefox gives me the message File Uploader Not Responding then gives me the option to close or wait. if I wait, nothing changes.

Wšykne wótegrona (1)

more options

Send files Click the Firefox Account icon in the toolbar. Click Select files to upload and select the files you want to send. Set an expiration and password (optional) for your files. By default, the link will expire after one download or one day. Click Upload. Copy the link and send it to your recipient.

Regards, Will