Pomoc pśepytaś

Glědajśo se wobšudy pomocy. Njenapominajomy was nigda, telefonowy numer zawołaś, SMS pósłaś abo wósobinske informacije pśeraźiś. Pšosym dajśo suspektnu aktiwitu z pomocu nastajenja „Znjewužywanje k wěsći daś“ k wěsći.

Learn More

How do I delete a question I posted?

more options

I recently posted a question to the community support forum. I then discovered the answer on my own. No one has replied to my question and I want to delete it. How do I do this? Thank you.

I recently posted a question to the community support forum. I then discovered the answer on my own. No one has replied to my question and I want to delete it. How do I do this? Thank you.

Wót Mark změnjony

Wubrane rozwězanje

Hi Mark, I don't think there is any way to do that, unless a Moderator can do it.

Could I suggest returning to the question, posting the solution in a reply, then marking your reply as the solution? It could help someone else who has the same question in the future.

Toś to wótegrono w konteksće cytaś 👍 1

Wšykne wótegrona (1)

more options

Wubrane rozwězanje

Hi Mark, I don't think there is any way to do that, unless a Moderator can do it.

Could I suggest returning to the question, posting the solution in a reply, then marking your reply as the solution? It could help someone else who has the same question in the future.