Záloha, obnova a přesunutí záložek

Firefox automaticky vytváří zálohy vašich záložek a posledních 15 záloh si ponechává v úschově. Tento článek popisuje, jak obnovit záložky z automaticky vytvořené zálohy, jak vytvořit a obnovit svou vlastní zálohu záložek a jak své záložky přesunout na jiný počítač.

 • Pokud se stane, že jsou vaše záložky ve Firefoxu náhle nedostupné, přečtěte si článek Ztráta záložek.
 • Pro více informací o používání záložek si přečtěte článek Jak používat záložky.

Zálohování a obnova

Ruční zálohování

 1. Klikněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klikněte na Zobrazit všechny záložky. Klikněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

 2. V okně Knihovna stránek klikněte na tlačítko e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Import a záloha a z nabídky zvolte Zálohovat.... Zobrazí se dialog pro uložení zálohy záložek.
  zaloha-zalozek
 3. V okně pro uložení zálohy vyberte místo, kam chcete uložit soubor se zálohou záložek, jenž je ve výchozím nastavení pojmenován bookmarks-"datum".json.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit. Okno pro uložení zálohy se zavře a pak můžete zavřít i okno Knihovna stránek.

Obnova ze zálohy

Upozornění: Obnova záložek ze zálohy přepíše vaši aktuální sadu záložek tou, která je uložena v souboru se zálohou.
 1. Klikněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klikněte na Zobrazit všechny záložky. Klikněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

 2. V okně Knihovna stránek klikněte na tlačítko e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Import a záloha a z nabídky zvolte Obnovit.
  obnova-zalozek
 3. Zvolte zálohu, kterou chcete obnovit:
  • Položky s datem jsou automatické zálohy.
  • Položka Zvolit soubor... vám umožní obnovit ruční zálohu (viz výše).
 4. Po zvolení zálohy budou vaše záložky z této zálohy obnoveny. Poté zavřete okno Knihovna stránek.

Přesunutí záložek na jiný počítač

Pomocí služby Firefox Sync

Přesunout své záložky z jednoho počítače na druhý můžete pomocí služby Firefox Sync.

Důležité: Firefox Sync průběžně aktualizuje vaše změny v záložkách, nefunguje tedy jako plnohodnotná zálohovací služba.

Firefox Sync představuje nejlepší způsob, jak mít záložky (a další data z uživatelského profilu) synchronizované mezi všemi počítači, které používáte. Pro více informací si přečtěte článek Jak si nastavit službu Sync.

Pomocí souboru se zálohou záložek

Pro přesun záložek můžete též použít soubor se zálohou záložek, který na jednom počítači vytvoříte a na druhém obnovíte. Jedná se o užitečný postup v případě, že z nějakého důvodu nemůžete mezi dvěma počítači provést synchronizaci záložek službou Sync.

Soubor se zálohou může být ruční zálohou (viz výše) anebo jednou z automatickým záloh, které naleznete uvnitř složky s profilem v podsložce bookmarkbackups. Umístěte soubor se zálohou na přenosné médium (např. Flash disk) a překopírujte jej na plochu (či libovolné jiné umístění) druhého počítače. Následně zálohu obnovte v okně Knihovna stránek, jak je popsáno výše.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:Pavel Cvrček, soucet, Michal Stanke. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou