Organizace záložek pomocí složek

Tento článek popisuje, jak si utřídit záložky pomocí složek.

Jak vytvořit novou složku

  1. Klepněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klepněte na Zobrazit všechny záložky. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myšiPodržte klávesu Control a klepněte na složku, uvnitř které si přejete vytvořit novou složku a z nabídky zvolte Nová složka....

    Bookmark Folder Win1
  3. V dialogovém okně Přidat složku zadejte jméno a případně popis této nové složky.

Jak přesunout záložku do jiné složky

  1. Klepněte na tlačítko Knihovna 57 library icon a v zobrazené nabídce zvolte položku Záložky. Ve spodní části zobrazené nabídky klepněte na Zobrazit všechny záložky. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  2. Klepněte na složku, ve které se nachází záložka, kterou si přejete přesunout.
  3. Přetáhněte příslušnou záložku nad složku, do které ji chcete přesunout. Uvolněte tlačítko myši a záložka se přemístí do této složky.

Jak seřadit záložky

O řazení záložek pojednává článek Jak přeskupit své záložky.

// Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku:soucet. Také můžete pomoci.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Pomáhejte s Mozillou