Štítky záložek – kategorizace záložek k jejich snadnému nalezení

Po přidání stránky do záložek máte možnost k záložce přiřadit "štítky". Štítek je nálepka napomáhající v identifikaci záložky. Pomocí štítků je možné záložky kategorizovat, takže je naleznete v nabídce i při vyhledávání.

Přidání štítku záložce

Když po přidání stránky do záložek klepnete na žlutou hvězdičku v adresním řádku, zobrazí se okno Úprava záložky. Jak přidat stránku do záložek se dozvíte v kapitole Jak vytvořím novou záložku? jiného článku podpory.

Pole Štítky vám umožňuje zadat seznam štítků, které chcete přiřadit této záložce. Zadáte-li více štítků, oddělujte je čárkou.

Řekněme například, že přidáte do záložek stránku http://www.amazon.com. Pak byste ji třeba přiřadili štítky nakupování, knihy a dárky.

uprava-zalozky-stitky1 Bookmark_Tags_Mac Bookmark_Tags_Linux

uprava-zalozky-stitky1-fx29

Můžete také klepnout na šipečku vedle pole Štítky a přidat již dříve použité štítky. Zaškrtněte každý štítek, který chcete záložce přiřadit.

uprava-zalozky-stitky2 Bookmark_Tags_More_Mac Bookmark_Tags_More_Linux

uprava-zalozky-stitky2-fx29

Úprava štítků záložky

Pokud chcete stávající záložce přidat nebo změnit štítky, můžete tak učinit dvěma způsoby.

Pomocí tlačítka s hvězdičkou

Jak změnit štítky pomocí tlačítka pro vytvoření záložky:

 1. Přejděte na stránku, na kterou odkazuje záložka, jíž chcete upravit.
 2. Klepněte na hvězdičku v nástrojové liště. Objeví se okno Úprava záložky.
 3. Přidejte nebo vymažte štítky v poli Štítky nebo označte či zrušte označení již existujících štítků klepnutím na šipečku vedle pole.

Pomocí Knihovny stránek

Jak změnit štítky pomocí Knihovny stránek:

 1. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks button win 2 na pravé straně navigační lištyNa liště s nabídkou klepněte na nabídku ZáložkyV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Záložky a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

 2. V okně Knihovna stránek přejděte do složky, ve které se nachází záložka, jíž chcete upravit (např. do složky Nabídka záložky nebo do nějaké její podsložky).
 3. Klepněte na záložku, kterou chcete upravit. Ve spodní části okna Knihovna stránek se zobrazí informace o záložce.
 4. Přidejte nebo vymažte štítky v poli Štítky nebo označte či zrušte označení již existujících štítků klepnutím na šipečku vedle pole.

knihovna-stranek-stitky Bookmark_Library_Mac Bookmark_Library_Linux

Použití štítků

Chytrý adresní řádek

Mimořádnou užitečnost přinášejí štítky při použití s chytrým adresním řádkem. Během zápisu do adresního řádku se v našeptávači zobrazují i záložky, jejichž štítky vyhovují vašemu zápisu. Když jste např. záložku http://www.amazon.com označili štítky nakupování, knihy a dárky, pak když do adresního řádku napíšete jeden z těchto štítků nebo i jen jeho část, objeví se tato záložka v našeptávači.

naseptavac-shoda-stitek Awesome_Bar_Tag_Match_Mac Awesome_Bar_Tag_Match_Linux

naseptavac-shoda-stitek-fx29

Bližší informace naleznete v článku Chytrý adresní řádek – prohledáváme záložky, historii a panely v adresním řádku.

Knihovna stránek

O štítku můžete uvažovat jako o "virtuální" složce záložek. Narozdíl od klasických složek záložek se může záložka nacházet ve více virtuálních složkách. Štítky v Knihovně stránek zobrazíte následovně:

 1. Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks button win 2 na pravé straně navigační lištyNa liště s nabídkou klepněte na nabídku ZáložkyV horní části okna Firefoxu klepněte na nabídku Záložky a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

  Klepněte na tlačítko Záložky Bookmarks-29 a v zobrazené nabídce zvolte položku Zobrazit všechny záložky.

 2. V levé části okna klepněte na +šipečku vedle položky Štítky. Rozbalí se seznam štítků.
 3. Klepnutím na nějaký štítek zobrazíte záložky, kterým je přiřazen.
 4. Dvojklepnutím na některou ze zobrazených záložek ji otevřete ve Firefoxu.

Byl tento článek srozumitelný? Počkejte prosím...

Tito lidé pomohli se sepsáním tohoto článku: soucet, SedyM. Také můžete pomoci - přečtěte si jak.