Frequently Asked Questions

Kò sẹ́ni tó ṣèraǹwọ́ láti túmọ̀ aròkọ yí rí. Bí o báti mọ bí ìsọdibílẹ̀ SUMO ṣe ń ṣiṣẹ́, bẹ̀rẹ̀ síní túmọ̀ báyì. Bí o bá fẹ́ kọ́ láti túmọ̀ aròkọ fún SUMO, jọ̀wọ́ bẹ̀rẹ̀ níbí.

Here is a collection of the links to the most useful pages explaining how to use some of the basic features and fix any problems you may encounter while using Firefox.

To learn more, click the link that best matches the information you're looking for:

 • How to set the home page, which includes the following:
  • Set or change your home page
  • Restore the default home page
  • Having problems?
 • Private Browsing - Use Firefox without saving history, which includes the following:
  • How do I open a new Private Window?
  • How do I turn on Private Browsing?
  • How do I turn off Private Browsing?
  • What does Private Browsing not save?
  • Other ways to control what information Firefox saves
 • Troubleshoot Firefox issues using Safe Mode, which includes the following:
  • How to start Firefox in Safe Mode
  • Safe Mode window
  • Troubleshooting problems in Safe Mode
  • Exiting Safe Mode
  • Make permanent changes to Firefox in the Safe Mode window
 • Firefox hangs or is not responding - How to fix, which includes the following:
  • Firefox hangs at random times
  • Firefox hangs while playing Flash videos
  • Firefox hangs after using it for a long time
  • Update Firefox
  • Firefox hangs while loading the first window
  • Speed up Session Restore
  • Firefox hangs when downloading files or saving images
  • Firefox hangs when you quit it
// These fine people helped write this article:AliceWyman, Tonnes, Swarnava Sengupta, Joni, vesper, testuser1. You can help too - find out how.

Ṣé aròkọ yìí ṣèrànwọ́? Jọ̀wọ́ dúró...

Onífàrajìn fún àtìlẹ́hìn Mozilla