Firefox menu icon is missing on Android - how to access the menu

Akukho namnye oncedileyo ukuguqulela eli nqaku. Ukuba sele usazi ukuba kwenziwa njani ukulokhalayizelwa imisebenzi ye-SUMO, qalisa uguqulelo ngoku. Ukuba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela yokuguqulela amanqaku eSUMO, nceda uqale apha.

Some Android devices have a menu button built directly into the device. In these cases, Firefox for Android hides its own menu icon android menu . You can still access the Firefox menu by tapping on the device's menu button:

android menu hardware

Where can I find the hardware menu button?

The hardware menu button is typically located at the bottom of the device, next to the home, search and navigation buttons. The button varies in appearance but may look similar to one of the menu buttons below.

hardware menu button 3
hardware menu 1
hardware 2
If your device does not have a hardware menu button, tap and hold on any of the available buttons to bring up the Firefox menu.
// These fine people helped write this article:Joni, kurosu. You can help too - find out how.

Ingaba eli nqaku beliluncedo? Nceda linda...

Volontiyela iNkxaso kaMozilla