X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

how do i delete an icon on taskbar?

Được đăng

I deleted a program but the icon remains on taskbar - right. How do I remove it?

I deleted a program but the icon remains on taskbar - right. How do I remove it?

Chi tiết hệ thống bổ sung

Phần bổ trợ đã cài đặt

 • Shockwave Flash 12.0 r0
 • Google Talk Plugin Video Accelerator version:0.1.44.29
 • Version 5.1.7.17873
 • npsitesafety (Official)
 • 5.1.30214.0
 • Google Update
 • McAfee MSC FF plugin DLL
 • McAfee MSS+ NPAPI Plugin
 • Citrix Online App Detector Plugin
 • Picasa plugin
 • Next Generation Java Plug-in 10.51.2 for Mozilla browsers
 • NPRuntime Script Plug-in Library for Java(TM) Deploy
 • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape 10.1.9
 • Facebook Video Calling Plugin
 • GEPlugin
 • RealPlayer(tm) LiveConnect-Enabled Plug-In
 • RealPlayer Download Plugin
 • RealNetworks(tm) RealDownloader Chrome Background Extension Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader PepperFlashVideoShim Plug-In
 • RealNetworks(tm) RealDownloader HTML5VideoShim Plug-In
 • RealDownloader Plugin
 • My Web Search Plugin Stub for 32-bit Windows
 • DivX Plus Web Player version 2.2.0.52
 • DivX VOD Helper Plug-in
 • MindSpark Toolbar Platform Plugin Stub for 32-bit Windows
 • Windows Presentation Foundation (WPF) plug-in for Mozilla browsers

Ứng dụng

 • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:27.0) Gecko/20100101 Firefox/27.0

Thông tin chi tiết

Diego Victor 658 giải pháp 4175 câu trả lời
Được đăng

Duplicated topic, continue here:

Duplicated topic, continue here: *[https://support.mozilla.org/en-us/questions/989831 questions/989831]