Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Can Aurora Metro show weblinks on hover?

  • 1 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 22 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Matt Brubeck

more options

I noticed something stopping me from using Aurora for Windows 8 Metro, and that is the lack of a "show links on hover" mode. That, is whenever I hover the mouse pointer over a link, or I hold down a finger on a link, unlike in IE 11 (or in Aurora/Firefox desktop mode) the URL of the link does not appear.

This may not be the place to put this (I am sorry!), but I thought it would be something to highlight.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Thanks for the report. The Windows 8 style interface doesn't include tooltips yet, but we plan to add them in the future:

https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=904932