Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why are many of my emails going directly to my delete basket before I see them?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I open my email I am noticing that a good portion do not appear for me to read but show up in my Deleted file. One day an email will show for me to read and the next not show but do show in the delete file.

When I open my email I am noticing that a good portion do not appear for me to read but show up in my Deleted file. One day an email will show for me to read and the next not show but do show in the delete file.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Firefox doesn't do email, it's strictly a web browser.

If you are using Firefox to access your mail, you are using "web-mail". You need to seek support from your service provider or a forum for that service.

If your problem is with Mozilla Thunderbird, see this forum for support. https://support.mozillamessaging.com/.../home
or this one
http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=39