Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Upgrade to 20.0.1

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 178 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi user633449

more options

I cannot do an auto update to the latest version. Whenever I try to accomplish this I get an error message:

16590484_error.jpg</a>

Được chỉnh sửa bởi sparker781 vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please go to www.getfirefox.com and download and install Firefox 20.0.1