Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I uninstall AnonymoX? It has slowed down my Firefox browsing even when "Off"

  • 2 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 14119 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

After adding AnonymoX, my browsing slowed down considerably. I would like to uninstall it but cannot find a location or tool to allow me to get rid of this add on.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hi aerospacesteve,

If you go to "Tools" - "Add-Ons" and then click on "Extensions", can you find it there? I just tried to install it and it appears in that extensions list, I can remove it from there.

more options

Check the connection settings.

If you do not need to use a proxy to connect to internet then try to select "No Proxy" if the "Use the system proxy settings" setting or one of the others doesn't work properly.

See "Firefox connection settings":