Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why after installing Ver 17 US English, pop up error boxes appear with Syntax Error for Java Script Application?

  • 3 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 603 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Should I uninstall the Java application and related plug ins or go back to Ver 16 in which this problem did not occur?

Giải pháp được chọn

To avoid confusion:

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

To avoid confusion:

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions (Firefox/Tools > Add-ons > Extensions) or if hardware acceleration is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Firefox/Tools > Add-ons > Appearance).

  • Do not click the Reset button on the Safe mode start window or otherwise make changes.
more options

Thank you for leading me to the detailed method of checking extensions. The Social Fixer Extension needed to be updated. Mission accomplished.