Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Since I updated, the "find and replace" does'nt work anymore, showing words at random

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

In the Edit menu, the Find and Replace function does'nt work right, showing words at random. Can it be because of a wrong downloading ?

Giải pháp được chọn

Hi,

You can consider the Reset Firefox feature via Help (Alt + H) > Troubleshooting Information.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Hi,

You can consider the Reset Firefox feature via Help (Alt + H) > Troubleshooting Information.

more options