Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing addons and addon settings to new computer

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Vivek

more options

I understand that you can import bookmarks and general browser settings but what about extensions? Is it possible to import things like your Noscript/Adblock lists, themes, Chatzilla preferences and logs etc. or do I have to configure everything manually again?

I understand that you can import bookmarks and general browser settings but what about extensions? Is it possible to import things like your Noscript/Adblock lists, themes, Chatzilla preferences and logs etc. or do I have to configure everything manually again?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi,

Please try this: Start the Firefox Profile Manager > Create Profile > Next > Choose Folder and choose the profile folder that you want to replicate.

Profiles Howto

Firefox Profile Folder & Files