Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

streamtransport.com: the current security settings prohibit running ActiveX controls on this page

  • 2 trả lời
  • 18 gặp vấn đề này
  • 2088 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi firegugu

more options

after installing "streamtransport.com"I get the message: One or more ActiveX controls could not be displayed because either: 1) your current security settings prohibit running ActiveX controls on this page, or 2) you have blocked a publisher of one of the controls As a result, the page may not display correctly

Giải pháp được chọn

Firefox does not Support ActiveX. ActiveX is a Microsoft Product and is used by Internet Explorer.

  • More Info - Explains why ActiveX is not used in Firefox
  • IE Tab - An Add-on to Embed IE in a Firefox tab
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox does not Support ActiveX. ActiveX is a Microsoft Product and is used by Internet Explorer.

  • More Info - Explains why ActiveX is not used in Firefox
  • IE Tab - An Add-on to Embed IE in a Firefox tab

Được chỉnh sửa bởi iMarshmellow vào

more options

Thanks a lot iMarshmellow, I gotta replace streamtransport.com with another program, it's all good

firegugu