Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Right clicking a tab and opening new tab next to it

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to right click a tab and have one fo the options be: open tab immediately after

I can do this in Chrome

Is there a BASIC plugin for this I say basic: I want something that won't hog the browser taking up resources - I've had troubles with other tab plugins

Thanks


Omar

I want to right click a tab and have one fo the options be: open tab immediately after I can do this in Chrome Is there a BASIC plugin for this I say basic: I want something that won't hog the browser taking up resources - I've had troubles with other tab plugins Thanks Omar

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can't do that without an extension.

You can try: