X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

I get green screen when watching videos, I get sound no picture

Được đăng

I have re-installed firefox and adobe 10.3 buy when wanting to view online videos I get a green picture I only get sound??? Bryan

I have re-installed firefox and adobe 10.3 buy when wanting to view online videos I get a green picture I only get sound??? Bryan

Giải pháp được chọn

Chi tiết hệ thống bổ sung

Điều này đã xảy ra

Bất cứ khi nào Firefox được mở lên

Điều này bắt đầu khi...

get new ASUS computer widnow 7

Phần bổ trợ đã cài đặt

  • Shockwave Flash 10.3 r183
  • Google Update
  • Adobe PDF Plug-In For Firefox and Netscape "9.4.5"
  • 4.0.60531.0
  • NPWLPG
  • Office Live Update v1.3

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:7.0) Gecko/20100101 Firefox/7.0

Thông tin chi tiết

cor-el
  • Top 10 Contributor
  • Moderator
17467 giải pháp 157838 câu trả lời
Được đăng

Giải pháp được chọn

Try to disable the hardware acceleration in the Flash Player.

See:

Flash "Display settings" window:

Try to disable the hardware acceleration in the Flash Player. See: * https://support.mozilla.com/kb/Cannot+view+full+screen+Flash+videos * http://www.youtube.com/swf_test.html (right-click the player: Settings) Flash "Display settings" window: * http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/help01.html

Người tạo câu hỏi

great that fixed it wow

great that fixed it wow