Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I open a new tab a web search powered by bing opens up, they used to come up blank...how can I change it back to coming up blank or a web search powered by google?

  • 1 trả lời
  • 53 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

When I open a new tab a web search powered by Bing opens up in the tab, they used to come up blank...how can I change it back to coming up blank or a web search powered by Google?

When I open a new tab a web search powered by Bing opens up in the tab, they used to come up blank...how can I change it back to coming up blank or a web search powered by Google?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

See:


Start Firefox in Diagnose Firefox issues using Troubleshoot Mode to check if one of the add-ons is causing the problem (switch to the DEFAULT theme: Tools > Add-ons > Themes).

  • Don't make any changes on the Safe mode start window.

See: