Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

setting myImage.src = preloadedImage.src reloads the image instead of using the cache. How do I work around this?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mhs0mhs0

more options

I am preloading an image, and then setting an image already on the page to a preloaded image by setting the .src equal to the preloaded image .src. This results in the image image being reloaded even though it should be cached. How can I get it to just swap in the cached image?

I am preloading an image, and then setting an image already on the page to a preloaded image by setting the .src equal to the preloaded image .src. This results in the image image being reloaded even though it should be cached. How can I get it to just swap in the cached image?

Giải pháp được chọn

Try posting at the Web Development / Standards Evangelism forum at MozillaZine. The helpers over there are more knowledgeable about web page development issues with Firefox.
http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=25
You'll need to register and login to be able to post in that forum.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Try posting at the Web Development / Standards Evangelism forum at MozillaZine. The helpers over there are more knowledgeable about web page development issues with Firefox.
http://forums.mozillazine.org/viewforum.php?f=25
You'll need to register and login to be able to post in that forum.

more options

Thanks! For future researchers the thread is here: http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=25&t=2063585&start=0

Được chỉnh sửa bởi mhs0mhs0 vào