Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

My Homepage opens in Japanese. How do i change it to open in English?

  • 2 trả lời
  • 138 gặp vấn đề này
  • 3333 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ruffled

more options

I have just downloaded UK version from http://www.mozilla-europe.org/en/firefox/ . My homepage shows Japanese text only - I am currently in Japan so I assume Firefox shows Japanese by default - but I want English. How to make it default to English? Homepage address is http://www.google.co.jp/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:en-GB:official

This happened

Every time Firefox opened

== From installation

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

more options

my tour page opens in French ... down loaded 3x .. the last specifically uk english ... reckon it`s back to IE 8 !