X
Nhấn vào đây để đến phiên bản di động của trang web.

Diễn đàn trợ giúp

Problem loading page.

Được đăng

After upgrading to latest Firefox version receive the following when accessing various web pages ...Problem loading page/ Server not found/ Firefox can't find the server at www.********. Running Vista & AVG 9 Free edition. Thanks.

Operating system

Windows Vista Basic

After upgrading to latest Firefox version receive the following when accessing various web pages ...Problem loading page/ Server not found/ Firefox can't find the server at www.********. Running Vista & AVG 9 Free edition. Thanks. == Operating system == Windows Vista Basic

Chi tiết hệ thống bổ sung

Ứng dụng

  • Chuỗi đại diện người dùng: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-GB; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)

Thông tin chi tiết

I have downloaded Enum Process with following information....Windows Firewall is on 4 Service(s) from AVG (AVG) detected No known processes detected.

Chris Ilias
  • Moderator
354 giải pháp 1943 câu trả lời
Được đăng

Câu trả lời hữu ích

See https://support.mozilla.com/en-US/kb/Cannot+connect+after+upgrading+Firefox