Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Passwords not saved in Firefox but show in Sonoma PASSWORDS

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox 126.0 on Sonoma running on my Mac Studio does NOT sync passwords but DOES sync bookmarks. Firefox will not save passwords nor will it load passwords from a .csv file Under Sonoma SYSTEM SETTINGS and PASSWORDS (after entering mac password) shows the website passwords there, but the passwords DO NOT show in Firefox. Restart of Mac or restart of Firefox does not fix this.

Firefox 126.0 on Sonoma running on my Mac Studio does NOT sync passwords but DOES sync bookmarks. Firefox will not save passwords nor will it load passwords from a .csv file Under Sonoma SYSTEM SETTINGS and PASSWORDS (after entering mac password) shows the website passwords there, but the passwords DO NOT show in Firefox. Restart of Mac or restart of Firefox does not fix this.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.