Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Activity button in the tab bar.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Hi. I accidentally pressed "pin overflow" and the 1st square pinned tab with all activity disappeared. How to restore it ?

Hi. I accidentally pressed "pin overflow" and the 1st square pinned tab with all activity disappeared. How to restore it ?

Giải pháp được chọn

Hi, this likely moved this button to the overflow chevron on the Navigation Toolbar. You can move the button back to the Tab bar in customize mode if you can't do this via the right-click context menu.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi, this likely moved this button to the overflow chevron on the Navigation Toolbar. You can move the button back to the Tab bar in customize mode if you can't do this via the right-click context menu.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.