Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Synchronizing and Sharing Bookmarks Between Devices

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
more options

Hello all,

We are a medium-sized company and are looking for a viable solution for sharing bookmarks between devices. Does anyone know what the maximum number of devices whose bookmarks can be synchronized with Fireofx is?

Some say five, but I cannot find an authoritative answer to this. Also, if that is true, is there some kind of bussiness solution for this kind of demand?

Kind regards

Ali

Hello all, We are a medium-sized company and are looking for a viable solution for sharing bookmarks between devices. Does anyone know what the maximum number of devices whose bookmarks can be synchronized with Fireofx is? Some say five, but I cannot find an authoritative answer to this. Also, if that is true, is there some kind of bussiness solution for this kind of demand? Kind regards Ali

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.