Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

synchronisation mai comes after 15 minutes how can I synchronize?

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Ronald

more options

I try to synchronize my firefox on my new laptop but it gives 5 minutes to enter the code, the code arrives afer more than 15 minutes.. The help syggests if it not works to use another mail address but I cannot delete the mail adress, every time I want to synchronize the existing mailadress appears with a password field and the adress cannot be changed. Can someone help me to solve this, is there an other way to synchronize?

I try to synchronize my firefox on my new laptop but it gives 5 minutes to enter the code, the code arrives afer more than 15 minutes.. The help syggests if it not works to use another mail address but I cannot delete the mail adress, every time I want to synchronize the existing mailadress appears with a password field and the adress cannot be changed. Can someone help me to solve this, is there an other way to synchronize?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

solved by deleting 5 old connections do not know how they were created

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

You can try the code anyway since it should be valid for about 20 minutes.

Hữu ích?

more options

This did not work, the message is: 'invalid or exired code'

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

solved by deleting 5 old connections do not know how they were created

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.