Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Thunderbird or Firefox seems to block ALL tracking links from CONSTANT CONTACT

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Thunderbird seems to block ALL tracking links from CONSTANT CONTACT (specific return tracking server is r20.rs6.net--see copy of error message attached). Configuration: Windows 10, Thunderbird 115, Firefox 123. Ublocker was Firefox extension but issue continued with Ublocker uninstalled. Bit Defender & Bit Defender VPN tested installed and uninstalled. Also tried various configurations of Firefox and Thunderbird settings/privacy & security.

Thunderbird seems to block ALL tracking links from CONSTANT CONTACT (specific return tracking server is r20.rs6.net--see copy of error message attached). Configuration: Windows 10, Thunderbird 115, Firefox 123. Ublocker was Firefox extension but issue continued with Ublocker uninstalled. Bit Defender & Bit Defender VPN tested installed and uninstalled. Also tried various configurations of Firefox and Thunderbird settings/privacy & security.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That domain is blocked by Firefox Enhanced Tracking Protection.

You can check for issues with Enhanced Tracking Protection. Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content.

  • click the shield icon for more detail and possibly disable the protection

You can check the Web Console for relevant-looking messages like blocked content.

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.