Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Convert pdf to word

more options

I want to convert a pdf file that I mistakenly had to generate when I deleted the original file. I want to convert the pdf sheet back to a Word doc so I can edit it.

I want to convert a pdf file that I mistakenly had to generate when I deleted the original file. I want to convert the pdf sheet back to a Word doc so I can edit it.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Unfortunately, I don't think Firefox can help you with this problem. But:

If you have Adobe Acrobat, you can use the Export feature to create a Word document.

If you don't have Export in your Acrobat, you could try opening the PDF in Office 365 Word. If yours works like mine, Word will offer to convert the document.

Any luck?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.