Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Disable Norton Safe Search

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 15 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I want to disable Norton Safe Search. I followed Inst. Menu, add ons, extension tab, clicked the 3 dots & then delete. Restarted my computer, but it's still there. I definitely need help.

I want to disable Norton Safe Search. I followed Inst. Menu, add ons, extension tab, clicked the 3 dots & then delete. Restarted my computer, but it's still there. I definitely need help.

Giải pháp được chọn

You probably need to disable this extension via the Norton Settings as that is where this extension is added to a browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

You probably need to disable this extension via the Norton Settings as that is where this extension is added to a browser.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.