Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Quick CSS questions regarding address bar toolbar buttons and multitab selections

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Just a couple of quick questions for CSS coding as of Firefox 115:


What CSS code refers to the shield, padlock, permissions, or all other toolbar buttons in the address bar?

When using control to select multiple tabs, what code refers to the outline and text color of the tabs?

Images attached for reference.


Thanks in advance!

Just a couple of quick questions for CSS coding as of Firefox 115: What CSS code refers to the shield, padlock, permissions, or all other toolbar buttons in the address bar? When using control to select multiple tabs, what code refers to the outline and text color of the tabs? Images attached for reference. Thanks in advance!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.