Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

back button substitute

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Is there a key combination that can achieve the back button effect, for a Windows laptop? If not, can Mozilla develop one for Firefox, please?

Is there a key combination that can achieve the back button effect, for a Windows laptop? If not, can Mozilla develop one for Firefox, please?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi

This is already configured in Firefox. This support article should help (it is the first one in the list):

https://support.mozilla.org/en-US/kb/keyboard-shortcuts-perform-firefox-tasks-quickly

Hữu ích?

more options

You need to set the preference mentioned there to 0 in about:config. browser.backspace_action

https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Hữu ích?

more options

You can press Alt + ← to navigate back on Windows.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.