Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Googlemaps.co.uk

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi david-cade

more options

Hello. It seems that Google has created a way of "dealing with" Firefox's automatic removal of the page seeking one's acceptance or rejection of cookies. Each time I refresh the page, the accept/reject cookies pop-up briefly flicks on-screen but then disappears and one is back at the consent page:

https://consent.google.com/m?continue=https://maps.google.com/maps&gl=GB&m=0&pc=m&uxe=eomtm&cm=2&hl=en&src=1

So as things are, I cannot access the consent page to either reject or accept the cookies, and therefore I cannot get past the consent page and into googlemaps.

Google may be aware of Firefox's way of "dealing with" the consent page and has found a way of making it impossible for people to proceed to use of the googlemaps website.

Hello. It seems that Google has created a way of "dealing with" Firefox's automatic removal of the page seeking one's acceptance or rejection of cookies. Each time I refresh the page, the accept/reject cookies pop-up briefly flicks on-screen but then disappears and one is back at the consent page: https://consent.google.com/m?continue=https://maps.google.com/maps&gl=GB&m=0&pc=m&uxe=eomtm&cm=2&hl=en&src=1 So as things are, I cannot access the consent page to either reject or accept the cookies, and therefore I cannot get past the consent page and into googlemaps. Google may be aware of Firefox's way of "dealing with" the consent page and has found a way of making it impossible for people to proceed to use of the googlemaps website.

Giải pháp được chọn

Firefox 115 doesn't have the Cookie Banner Blocker.

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Firefox 115 doesn't have the Cookie Banner Blocker.

Try clearing site cookies and disabling Tracking Protection for the site.

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Thank you, @zeroknight.

I didn't know about "Troubleshoot Mode". Thanks for giving me the link to info about it. In that mode the problem did not occur.

So I considered whether "Ghostery", tracking-blocker, might be responsible, although the problem has never occurred before and I have been using "Ghostery" for years. Anyway, I disabled "Ghostery" for the googlemaps.co.uk website, and the problem did not occur.

Thank you for solving the problem!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.