Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

loss of audio

  • 8 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Why do I loose audio when I try to watch sling tv on my laptop? Chrome works fine.

Why do I loose audio when I try to watch sling tv on my laptop? Chrome works fine.

Tất cả các câu trả lời (8)

more options

What do you see here? see screenshot

Hữu ích?

more options

Mine looks like that. I get about 30 sec of audio then nothing.

Hữu ích?

more options

and only for sling tv. Youtube works fine

Hữu ích?

more options

Yeah, this issue is coming up far too often in the forum for me.  ;-))

Hữu ích?

more options

How about posting a screenshot from device manager showing you audio device and driver version?

Hữu ích?

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

more options

Yes it does it in troubleshoot mode as well.

Hữu ích?

more options

Anything media related in the Web Console ?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.