Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to go to the next page on the same website (not tab) but pagination with shortcut keys?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How to go to the next page on the same website (not tab) but pagination with shortcut keys?

Starting on page 1 I want to go to page 2 on the same website using the keyboard.

Thanks

How to go to the next page on the same website (not tab) but pagination with shortcut keys? Starting on page 1 I want to go to page 2 on the same website using the keyboard. Thanks

Được chỉnh sửa bởi 2up vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can search the Add-ons website for a suitable extension if this is about increasing a page=## parameter in the address (URL) in the location bar.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.