Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Automatic address listed in address bar - remove sites visited

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 17 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I get rid of an automatic fill of websites visited. When I go to the address bar and type in an address, I want to get rid of a website as I have no interest in having that automatically show up on my address web sites. I am using the most up to date Firefox version on a Windows 10 Microsoft Surface Pro computer.

How can I get rid of an automatic fill of websites visited. When I go to the address bar and type in an address, I want to get rid of a website as I have no interest in having that automatically show up on my address web sites. I am using the most up to date Firefox version on a Windows 10 Microsoft Surface Pro computer.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.