Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Deleting my history

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

How can I save the websites I've been on, who I have emailed, who has emailed me, etc. If I delete my history in case I need to go to one of those websites or past emails that I sent or someone has sent me to obtain information about something?

How can I save the websites I've been on, who I have emailed, who has emailed me, etc. If I delete my history in case I need to go to one of those websites or past emails that I sent or someone has sent me to obtain information about something?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You would normally bookmark a page that you may want to visit in the future as that is more reliable than the history as bookmarks have backups.