Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

location discrepancy

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 26 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi nbx427

more options

Hello,

I recently purchased a VPN for my laptop. I bought a designated IP address set to Toronto, Canada. However, Firefox shows my location in Japan.

In my communications with VPN server they believe since whatsmyipaddress shows me where my VPN says it should, but FF shows me in Japan, the problem may be a leak at your end. When I created this account today and set my country to Canada (as suggested by PIA), closed everything and rebooted my computer I had hoped to see Canada (en) when I began a search. However, it still shows Japan.

I value my privacy on all devices and turning off location is the first thing I do. I'm now wondering if FF is getting this location from Windows.

Any assistance is most appreciated. Thank you,

Hello, I recently purchased a VPN for my laptop. I bought a designated IP address set to Toronto, Canada. However, Firefox shows my location in Japan. In my communications with VPN server they believe since whatsmyipaddress shows me where my VPN says it should, but FF shows me in Japan, the problem may be a leak at your end. When I created this account today and set my country to Canada (as suggested by PIA), closed everything and rebooted my computer I had hoped to see Canada (en) when I began a search. However, it still shows Japan. I value my privacy on all devices and turning off location is the first thing I do. I'm now wondering if FF is getting this location from Windows. Any assistance is most appreciated. Thank you,

Giải pháp được chọn

Sorry, I don't know how to delete this question. After I posted it, I searched for location issues with Windows. And there it was: others with a Japan location issue. The settings were set where they should be but I also saw a setting for VPN and that's where I added my designated IP address. Closed everything again, did a reboot, and now FF shows me where it should. cheers,

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Sorry, I don't know how to delete this question. After I posted it, I searched for location issues with Windows. And there it was: others with a Japan location issue. The settings were set where they should be but I also saw a setting for VPN and that's where I added my designated IP address. Closed everything again, did a reboot, and now FF shows me where it should. cheers,

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.