Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Prime, Netflix, Disney+ unsupported in Firefox

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Similar issue to the other posters. Firefox doesn't support streaming from amazon, netflix, or disney+. I have windows 10, a PC, an updated version of the browser, DRM content is allowed, and my widevine plugin has been updated as of today (12/10/23). Disabling all of my extensions did nothing to help. I can stream on apps and other browsers. Please work on a fix soon, or let us know what to do. Thanks.

Similar issue to the other posters. Firefox doesn't support streaming from amazon, netflix, or disney+. I have windows 10, a PC, an updated version of the browser, DRM content is allowed, and my widevine plugin has been updated as of today (12/10/23). Disabling all of my extensions did nothing to help. I can stream on apps and other browsers. Please work on a fix soon, or let us know what to do. Thanks.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does it work in Developer Edition?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.