Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Cross Origin Request Blocked

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 99 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi senekj

more options

I cannot get screen share, webcam share, microphone share to work with my default profile. I get a Cross Origin Request Blocked. If I create a new profile everything works as it should even if I install all the same plugins. I have tried changing security..cross_origin in about:config and it makes no difference.

I have a lot of tab groups and sorting in my default profile, so I'd prefer not to have to set that up in a new profile. Importing to a new profile ends me up with the same issue as above.

This error is profile specific and I am wondering if anyone knows the specific profile files that I could regenerate, delete or replace to tackle this cross origin blocking.

Also I've disabled all my plugins, and enhanced tracking protection on the default profile and it still does not work..

Thanks.

I cannot get screen share, webcam share, microphone share to work with my default profile. I get a Cross Origin Request Blocked. If I create a new profile everything works as it should even if I install all the same plugins. I have tried changing security..cross_origin in about:config and it makes no difference. I have a lot of tab groups and sorting in my default profile, so I'd prefer not to have to set that up in a new profile. Importing to a new profile ends me up with the same issue as above. This error is profile specific and I am wondering if anyone knows the specific profile files that I could regenerate, delete or replace to tackle this cross origin blocking. Also I've disabled all my plugins, and enhanced tracking protection on the default profile and it still does not work.. Thanks.

Giải pháp được chọn

Make sure media.peerconnection.enabled is default true in about:config.

Does it still happen in a new profile without signing into Sync? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure media.peerconnection.enabled is default true in about:config.

Does it still happen in a new profile without signing into Sync? An easy way to test a new profile is to install Developer Edition and see if it happens there or refresh your existing profile.

Hữu ích?

more options

You are wonderful. Thank you so much. That's exactly what it was.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.