Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

relay

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Slawomir Dzwonek

more options

i dont use-need this use firefox relay mailmasker , how can i remove it? see my screenshot...

i dont use-need this '' use firefox relay mailmasker '' , how can i remove it? see my screenshot...
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

Turn off Suggest Firefox Relay email masks to protect your email address in the Settings.

Hữu ích?

more options

it was already -turned off and this notification still appears , i have two screenshots of this, if you need ..

Hữu ích?

more options

Do you have the Relay add-on? Check your Extensions.

Hữu ích?

more options

no, i dont have it. see my two screenshots , as you see this notification comes - the site of pc forums. in dutch above means- ? your accountnames for ?mailmaskers are switched off...i co teraz?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.