Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PlayStation log-on breaks Firefox

  • 21 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

For the past few days, when I try to log on to PlayStation on Firefox, the sign-in page sits on a loading swirl after inputting email. There's a clear memory leak shown on Task Manager. The menu bar's right-click doesn't draw properly. FF can't be closed and needs to be terminated. The only extension I have is uBlock Origin disabled for this site.

This website works on Edge.

Attached is the broken menu from right-clicking the menu bar.

For the past few days, when I try to log on to PlayStation on Firefox, the sign-in page sits on a loading swirl after inputting email. There's a clear memory leak shown on Task Manager. The menu bar's right-click doesn't draw properly. FF can't be closed and needs to be terminated. The only extension I have is uBlock Origin disabled for this site. This website works on Edge. Attached is the broken menu from right-clicking the menu bar.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I just tested again in the current version of Firefox. After clicking the drop down with my email address, I just let the circle spin and it eventually gets to the password and I'm able to get in. see screenshot

Hữu ích?

  1. 1
  2. 2
Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.