Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Need to Change Primary Email Address

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

My primary email that I used for my FireFox account was discontinued years ago and I no longer have access to it. I need to add my new email address, but the settings will not allow me to until I input the confirmation code that is sent to my discontinued email address. How do I fix this?

My primary email that I used for my FireFox account was discontinued years ago and I no longer have access to it. I need to add my new email address, but the settings will not allow me to until I input the confirmation code that is sent to my discontinued email address. How do I fix this?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

If you can't login to the online email account to verify the change to the Firefox email login. Otherwise there's not much that any users on here can help since it requires that to verify the update login email for Firefox account email login change.

more options