Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Newest version 119

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Once Firefox was updated to the latest version nothing worked anymore.

No changes to the Settings were saved. Keeps loading the Mozilla page even after I changed to google.ca. Rebooted, restart the browser, etc. Nothing works. Changing the security settings restart the browser then it won't connect to the web.

Everything worked perfectly with the previous version. As soon as it upgraded nothing worked properly anymore.

Tried to go back to 118 but it keeps updating.

Using a very old version right now to be able to connect (56.0.2) and told it NOT to update.

Once Firefox was updated to the latest version nothing worked anymore. No changes to the Settings were saved. Keeps loading the Mozilla page even after I changed to google.ca. Rebooted, restart the browser, etc. Nothing works. Changing the security settings restart the browser then it won't connect to the web. Everything worked perfectly with the previous version. As soon as it upgraded nothing worked properly anymore. Tried to go back to 118 but it keeps updating. Using a very old version right now to be able to connect (56.0.2) and told it NOT to update.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.