Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Log in issue

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dropa

more options

My old email address, "jonnikhan1547@sbcglobal.net" is no longer active. I need to change my log-in to Steam and other apps, as well as my old password (which I've totally forgotten).

My old email address, "jonnikhan1547@sbcglobal.net" is no longer active. I need to change my log-in to Steam and other apps, as well as my old password (which I've totally forgotten).

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Lost accounts is lost there's nothing much any users on here can do to help here.