Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

h264 Hardware decoding not working

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi maky00

more options

My potato pc(amd A8-7600, 8G ram, rx560 2G) is not capable of YouTube vp9 hardware acceleration, but I played 1080p 60fps videos without difficulty using add-ons that force h264 decoding, but the videos started stuttering a while ago. At first, I thought it was add-ons problem, but other than YouTube, too

I used the translation app because I was not good at English

My potato pc(amd A8-7600, 8G ram, rx560 2G) is not capable of YouTube vp9 hardware acceleration, but I played 1080p 60fps videos without difficulty using add-ons that force h264 decoding, but the videos started stuttering a while ago. At first, I thought it was add-ons problem, but other than YouTube, too I used the translation app because I was not good at English
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi maky00 vào

Giải pháp được chọn

Problem solved after 119.0 update

Thank you.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Don't think Firefox does such decoding that would require 3rd party software or plugins to do that and if there is using decoding that should be directed to the 3rd party software or plugin developer to address.

Hữu ích?

more options

See if about:support reports any differently with the latest Nightly.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Problem solved after 119.0 update

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.