Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox updater requires admin permission to run

  • 1 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

When I start FF I get a Windows popup requiring an admin username and pw to run Firefox Updater. I'm in a corporate environment and users don't have admin rights (which is standard for any company doing reasonable security). I checked the properties on firefox.exe and updater.exe and neither requires admin or is set to run in compatibility mode. Chrome and Edge update without an admin requirement.

When I start FF I get a Windows popup requiring an admin username and pw to run Firefox Updater. I'm in a corporate environment and users don't have admin rights (which is standard for any company doing reasonable security). I checked the properties on firefox.exe and updater.exe and neither requires admin or is set to run in compatibility mode. Chrome and Edge update without an admin requirement.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

The Mozilla Maintenance Service (maintenanceservice.exe) should be able to do background updates without requiring the user to give admin credentials.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.